RESTAURANT

mondinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm
tueDinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm
wedDinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm
thuDinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm
friLunch12:00pm, 12:30pm, 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 2:30pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm
satLunchLunch - 12:00pm, 12:30pm, 1:00pm, 1:30pm, 2:00pm, 2:30pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:15pm, 6:30pm, 7:00pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:15pm, 8:30pm