Restaurant

tueDinner5:30 pm - 8:00 pm
wedDinner5:30 pm - 7:45 pm
thuDinner5:30 pm - 8:00 pm
friDinner5:30 pm - 8:15 pm
satDinner5:30 pm - 8:15 pm
sunDinnerclosed