Restaurant

tueDinner5:30 pm - 8:15 pm
wedDinner5:30 pm - 8:15 pm
thuDinner5:30 pm - 8:15 pm
friDinner5:30 pm - 8:15 pm
satDinner5:30 pm - 8:30 pm
sunDinnerclosed
24/1/2022Closedclosed
25/1/2022Closedclosed
26/1/2022Closedclosed
27/1/2022Closedclosed
28/1/2022Closedclosed
29/1/2022Closedclosed
30/1/2022Closedclosed
31/1/2022Closedclosed
1/2/2022Closedclosed
2/2/2022Closedclosed
3/2/2022Closedclosed
4/2/2022Closedclosed
5/2/2022Closedclosed
6/2/2022Closedclosed
7/2/2022Closedclosed
8/2/2022Closedclosed
9/2/2022Closedclosed
10/2/2022Closedclosed
11/2/2022Closedclosed
12/2/2022Closedclosed
13/2/2022Closedclosed
14/2/2022Closedclosed
15/2/2022Closedclosed
20/2/2022Closedclosed
21/2/2022Closedclosed
27/2/2022Closedclosed
28/2/2022Closedclosed
8/3/2022Dinnerclosed
17/4/2022Dinnerclosed