Restaurant

tueLunch12:00 pm - 2:00 pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm
wedLunch12:00 pm - 2:00 pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm
thuLunch12:00 pm - 2:00 pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm
friLunch12:00 pm - 2:00 pm
DinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:30pm
satDinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm, 8:30pm
sunDinnerDinner - 5:30pm, 6:00pm, 6:30pm, 7:30pm, 8:00pm